Η εταιρεία "Χρήστος Απ. Σταματόπουλος - Plastel" είναι τρίτης γενιάς οικογενειακή επιχείρηση.
 
Ξεκίνησε το 1958 στην Καλλιθέα με την παραγωγή μεγάλου εύρους πλαστικών ειδών.  
Στην πορεία, μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Μεταμόρφωση Αττικής κι ανανεώνει τον εξοπλισμό της,
ενώ εξειδικεύεται κυρίως στην παραγωγή χτενών.
 
Σήμερα, δραστηριοποιούμαστε τόσο στην παραγωγή όσο και στην εισαγωγή και εμπορία ειδών κομμωτηρίου, καλλυντικών, οικιακών και ψιλικών.